Revolut добавя европейски листвани акции към платформата си за търговия в България

Финанси

● Клиентите на Revolut в ЕИЗ вече могат да търгуват с частични акции на над 70 европейски листвани компании, като минималната инвестиция е само 1 EUR.
● Revolut допълнително разширява инвестиционното си предлагане в ЕИЗ, след като през 2023 г. разшири обхвата на листваните американски акции и ETF.
● Както при листваните американски акции и ETF, търговията с европейски акции ще бъде без комисиона в рамките на отпуснатите лимити.
● Revolut също така добави търговия в удължено пазарно време за американските акции и периодични покупки за всички инструменти.

София, 24 октомври 2023 г. – Revolut, финансовото суперприложение с над 35 милиона клиенти по целия свят, добави към инвестиционното си предложение в България акции на над 70 европейски листвани компании. Инвестиционните услуги в ЕИЗ се предоставят от Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

В Revolut инвестициите в европейски листвани компании са достъпни с минимална инвестиционна сума от само 1 EUR. Търговията ще бъде без комисиона в рамките на отпуснатите лимити на абонаментния план.

Това е поредната стъпка, която Revolut предприема, за да предложи на клиентите си гъвкав начин да диверсифицират инвестициите си. С достъп до над 70 европейски листвани акции, над 2200 компании, търгувани в САЩ, и над 150 борсово търгувани фонда (ETF) потребителите могат да проверяват представянето на инвестициите си в реално време с помощта на списъци за наблюдение, графики за търговия и пазарни новини – всичко това в рамките на приложението Revolut.

Освен това Revolut въведе в приложението търговия в удължени пазарни часове за американски акции и периодични покупки.

За да осигури на клиентите си по-голяма гъвкавост, Revolut разшири наличността за търговия с американски акции от 6,5 часа на 16 часа на ден. Потребителите на Revolut вече могат да търгуват между 4 ч. EST (10 ч. централноевропейско време) и 20 ч. EST (2 ч. централноевропейско време). По време на удължените пазарни часове ще бъдат достъпни само лимитирани поръчки и търговия с цели акции.

Клиентите на Revolut вече могат да настройват и периодични покупки. Те позволяват закупуване на акции/ETF в предварително зададено време и с определена честота – дневно, седмично или месечно. Периодичните покупки могат да помогнат на инвеститорите да намалят въздействието на краткосрочните колебания на цените и да им дадат възможност да се ангажират с редовно инвестиране.

Роландас Ютейка, ръководител на отдел „Благосъстояние и инвестиране“ (ЕИЗ):
„Продължаваме да правим инвестиционното пространство по-достъпно за всички, като започваме да добавяме някои от най-големите европейски листвани компании към нашата платформа за търговия. Искаме да осигурим на клиентите си лесен достъп до компаниите, които са по-близо до тях. От Adidas до Zalando, нашите клиенти вече могат да инвестират в добре познати европейски имена и скоро ще разширим този списък още повече.

Скоро ще бъде пусната широка гама от други инвестиционни продукти, включително услугата Robo-Advisor, взаимни фондове, облигации и по-усъвършенствана платформа за търговия за опитни инвеститори.“

В зависимост от плана клиентите могат да извършват 1 (за Standard), 3 (за Plus), 5 (за Premium) или 10 (за Metal и Ultra) сделки без комисиона на месец. След преминаване на безплатния лимит се прилага променлива такса за всяка сделка в размер на 0,25% (0,12% за Ultra), мин. 1 EUR. Revolut прилага и такса за попечителство в размер на 0,12% годишно от пазарната стойност на активите на потребителя, начислявана ежемесечно.

Удължените пазарни часове са обект на допълнителни или по-високи рискове в сравнение с търговията в редовните часове. Клиентите трябва да прегледат съответните рискове в документа за описание на рисковете на Revolut, достъпен на уебсайта на компанията, преди да вземат инвестиционно решение. Revolut Securities Europe UAB е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Банката на Литва.