По-скъпа защита, по-малко автомобилни кражби

Uncategorized

Автомобили се крадат, за да бъдат изнесени зад граница, ако са нови, в редки случаи – за откуп, а ако колата е на възраст – за разглобяване и продажба на части. В кражбите на нови автомобили има мода – в момента най-често без колите си остават собствениците на Тоyota CH-R, а през миналата година са изчезвали нови автомобили Mazda. Търсенето на черния пазар има и класически клон – то е константно за германските автомобили – BMV, Mercedes, Audi и Volkswagen. За колите на възраст около и над 10 години „търсенето“ е според това какви резервни части липсват на пазара. Разбира се, стои и въпросът дали автомобилът е застрахован.

Според годишната статистика на МВР през 2016 г. обект на посегателство са били 3210 моторни превозни средства. В сравнение с огромния автомобилен парк в България от около 2.8 млн. регистрирани коли, наистина става въпрос за нищожна част от пазара, а и според застрахователите броят на откраднатите автомобили всяка година спада.

Застраховат се предимно нови коли

Сключените застраховки на автомобилите формират втората по премиен приход дейност на застрахователите в общото застраховане в размер на 566.1 млн. лв. Проблемът, както и при всички останали доброволни застраховки е, че т.нар. автокаско, е застраховка, която се сключва за малък процент от автомобилите – в случая – 22%. За това дали автомобилът е с частично покритие на щети само при катастрофи или пък е с пълно покритие, което включва и риска от това да бъде откраднат, няма точни данни. Броят на действащите договори е около 692 хил. към края на 2017 г. по данни на Комисията за финансов надзор. Една трета от тях – около 180 хиляди са на нови коли на възраст до пет години. Повечето от тях се купуват на лизинг и изискването на лизинговите компании е те да имат застраховка за всички възможни рискове. Каско имат и повечето автомобили на възраст до 10 години. Пазарът, разбира се, предлага условия за минимално покритие и на всички останали автомобили на възраст 15-20 години, които масово се използват в България. Проблемът е, че тяхното застраховане е почти безпредметно заради ниската стойност, която биха получили собствениците им.

„Автомобилният парк е много стар. Около 70% от колите са на възраст над 15 години. Което означава, че в масовия случай технологиите им са остарели и са опасни за околната среда. А от друга страна вече са толкова обезценени като стойност, че няма особен смисъл да се застраховат“, коментира Николай Генчев, главен изпълнителен директор на ЗК „Уника“.

Тенденцията, обаче, е успокояваща.

„Броят на откраднатите автомобили намалява през 2017 г. в сравнение с 2016 г. при по-висок брой застраховани автомобили“, казва Евгени Игнатов, изпълнителен директор на ЗД „Евроинс“.

Малко кражби

От пазарния лидер в застраховането на автомобили „Армеец“ не коментират данни за кражбите, тъй като смятат, че това е в интерес на клиентите им. Компанията разполага с денонощен телефон, на който оказва съдействие на застрахованите.

„В случай на кражба собствениците трябва незабавно да се обърнат към компетентните държавни органи и в срок до два часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС, експлозия или пожар, да уведомят застрахователя на посочения в полицата денонощен телефон, включително и в неработни дни, както и да подадат писмено уведомление в най-близкия офис на застрахователя“, коментират от компанията.

От „Алианц България“ отбелязват, че броят на откраднатите автомобили е малка част от предявените претенции.

„Този риск заема съществена част в общия размер на изплатените обезщетения. Не наблюдаваме ясно изразен интерес към определена марка, но като цяло са ориентирани към по-скъпите и нови автомобили. С цел по-висока сигурност на клиентите при сключване на полица Каско в зависимост от автомобила имаме различни изисквания“, коментира Андрей Александров, главен оперативен директор на „Алианц България Холдинг.“ Той, както и неговите колеги отбелязват, че съветът към потърпевшите в случай на осъществяване на контакт с тях от страна на крадците с цел плащане на откуп, е незабавно да се свържат с компетентните органи – МВР и прокуратура.

Повечето компании са решили въпроса с кражбите на коли като монтират допълнителни устройства, които затрудняват крадците максимално. В момента в София дори се движат много нови автомобили, които могат да запалят само ако устройствата в тях разчетат биометрични данни на собственика или неговите близки.
Според Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс“ компанията осигурява изпреварващи мерки за сигурност, които позволяват контрола на риска кражба. Освен това клиентите получават предписания и експертна помощ за превенция и защита при сключването на договора.

„Застрахователна компания „Лев Инс“ разполага с израелско ноу-хау и постоянно обучавани експерти, за да управлява и контролира риска по отношение на кражбите на автомобили и имущество по най-добрия начин“, казва Павел Димитров.

„Няма конкретни марки и възрастови групи, които единствено да представляват интерес при извършените кражби. Затова имаме изисквания при сключване на застраховка „Каско на МПС“ за допълнително обезопасяване на автомобилите и изхождайки от данните на дружеството за 2017, тези мерки дават резултати“, казва Евгени Игнатов.

Компаниите, естествено, са на мнение, че защитата на автомобилите става все по-скъпа.

„Кражбите при нас са малко, тъй като монтираме за своя сметка комбинация от технически решения, непозволяващи автомобилът да бъде запален или проследяващи колата. Това, че процентът на кражбите на автомобили не намалява, след като беше забранено пасивното маркиране, обаче, е повод да се говори как тази поправка в закона навреди на издирването на отнети от собствениците им коли. Преди години разполагахме с база данни, която предоставяхме на МВР и по маркировката можеше да бъде идентифициран автомобилът, ¾ от колите бяха пасивно маркирани с минимални разходи. В момента броят на кражбите на коли е твърде висок за страна-членка на ЕС, но отнетите противозаконно автомобили са трудно откриваеми, а техническата превенция на кражбите става все по-скъпа“, коментира Стоян Проданов, изпълнителен директор на „Бул инс“.

Десислава Николова
https://www.capital.bg