Пореден случай! В ”Медицински одит” нагло прикрили смърт от лекарска грешка в столична болница

Uncategorized

Нова скандална история за потулен случай на лекарска грешка изплуваха от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. След разкритията за мъртво роденото бебе от Стара Загора, нов случай на смърт се прикрива старателно в агенцията. След поредица от разкрития в редакцията на Фрог нюз постъпиха нови сигнали за прикриване на фрапиращи нарушения. Шефове в „Медицински одит“ брутално са злоупотребили с властта си, за да наложат „чадър“ над множество нарушения.

Защо и КОЙ принуждава контрольори да подменят собствените си доклади от извършени проверки!?!

Особено показателно за стила и начина на работа в Агенцията е поредният нов случай на потулена лекарска грешка и настъпила смърт в софийска болница. След жалба от близките на пациента, комисия на „Медицински одит“ извършва проверка по случая. Контрольорите достигат до категоричния извод, че правилата за качествена, своевременна и достатъчна медицинска помощ не са спазени. С оглед на факта, че случая касае настъпила смърт, за да „бетонират“ констатациите си, проверяващия екип е ползвал услугите на външен консултант – изявен и доказан в специалността си професор по медицина.

Професорът изготвя становище, изцяло припокриващо се със становището на контрольорите от агенцията. Изказва категорично мнение, че са допуснати множество пропуски и нередности в хода на лечението, довели до леталния изход на пациента.

При тази категоричност в експертизата на контрольорите и професора – консултант, няма как да не бъдат издадени и съответните актове за допуснатите нарушения. Изготвен е и подробен доклад за извършената проверка.

Виждайки, че случая няма как да бъде „покрит“, началник н „Медицински одит“ се намесва нагло, принуждавайки контрольорите да подменят доклада от проверката с друг доклад, със значително „смекчено“ съдържание. Редакцията на Фрог нюз разполага и с двете версии на доклада – собственоръчно подписани от контрольорите и цялото ръководство на Агенцията.

Абсурдният съгласувателен режим върху работата на контрольорите и недопустимата намеса в работата им довежда до там, че само втория „смекчен“ доклад е заведен в деловодството на агенцията, а първоначалната му версия „не вижда бял свят“.

Наглостта не се изчерпва само с това – на близките на починалия пациент е изпратено писмо, в което любезно са изказани съболезнования, но не са отразени по същество пропуските в лечебния процес.

Въпреки, че отказват да разяснят на близките какви са пропуските и грешките в лечебно диагностичния процес в писмото е споменато, че все пак ще бъдат образувани съответните административно наказателни производства.

Абсурдът не приключва до тук – началник на агенцията не само, че любезно е отговорил и изказал съболезнования, но „отказва“ да образува наказателни производства. На първоначалния доклад е поставил резолюция за санкциониране на виновните лица, но доклада е подменен. На втория „мек“ доклад поставя коренно различна резолюция „запозната“ – каквото и да означава това.

Юристи ни консултираха, че в описаната история има данни не само за множество нарушения, а може би и престъпления. В случая агенцията е погазила всички правила за работа, като де факто е прикрила случай на лекарска греша и последвала смърт. Колкото до пациента и неговите близки – те няма да получат справедливост. Сроковете за произнасяне са изтекли. Случай, като този оприличават агенцията на частна фирма, действаща в частен и корпоративен интерес.

Преписката е предадена на компетентните органи, чието произнасяне очакваме.

https://frognews.bg