Около 150 язовира са в лошо състояние

Uncategorized

коло 150 са язовирите, които са в по-тежко състояние. С прехвърлянето на собствеността на язовирите, които не могат да се стопанисват от общините и създаването на търговско дружество за поддръжката им, незабавно ще започне работа за отстраняване на нередностите по тези съоръжения, съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов, цитиран от БТА.

Министърът каза, че разчети за средствата, необходими за поддръжката им, ще има след като се разбере колко язовира ще бъдат прехвърлени към държавата. По думите му само за язовир „Бели Искър“ са нужни между 30 и 60 млн. лева.

Караниколов очаква на утрешното редовно заседание на Министерския съвет да бъдат обсъдени предложенията за законови промени, свързани с превенцията и поддръжката на язовирите при критични ситуации. Сред предложенията за промени в Закона за водите са тези, свързани категоризацията на язовирите, със задължението за собствениците и операторите на съоръженията да подготвят аварийни планове.

Създава се държавно предприятие, в което ще се прехвърли собствеността на всички общински язовири, които не могат да се управляват от тях поради липса на пари. Утре ще бъде възможността за създаване и на търговско дружество, което, докато се прехвърли собствеността на язовирите, ще се занимава с това да поддържа язовирните стени и санитарно-охранителните зони. Засега предложението е то да бъде или към икономическото министерството, или това да е структурата, която се занимава с бедствия и аварии, каза министърът. Обсъжда се и възможността да има и подобно дружество, което да поддържа проводимостта речните корита.

Засега, във връзка с идеята да има отчисления от операторите в специален фонд за поддръжка на язовирите, министърът информира, че се обмисля вариант определен процент от наемите да са приход за този фонд. Като начало обаче ще се разчита на средства от държавния бюджет.

https://www.dnevnik.bg