Кандидатстудентската кампания на Софийския университет: какво предстои

Uncategorized

Кандидатстудентската сесия за учебната 2018/2019 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започва утре с изпити по български език и литература и по физика. Първият започва в 9.00 часа и продължава 4 часа, а вторият започва в 14.00 часа и също продължава 4 часа.

Кандидатстудентският изпит по български език и литература се състои от две части: тест с 50 въпроса (70 точки) и задача за изграждане на аргументативен тип текст по даден проблем – есе (30 точки). Максималният брой точки на изпита е 100, но ако кандидатът не е предал текст, няма да получава точки и за отговорите си на теста.

Изпитът по физика се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища. Тестът е съставен от 20 въпроса, а задачата има за цел да провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Кога са изпитите

Следващите изпити са на 25 март – по математика и химия, на 1 април – по история на България и журналистика (писмен), на 15 април по биология и география и т.н. (графикът на изпитите можете да намерите тук).

След това предстои втора кандидатстудентска изпитна сесия, документи за която се приемат до 18 май. Изпитите ще се проведат в съботните и неделните дни от 27 май до 24 юни. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Първият етап на класирането ще бъде обявен на 10 юли, вторият етап – на 17 юли, а третият етап – на 24 юли.

Къде приемат с оценки от матура

В пет от общо 117 специалности не може да се кандидатства с оценките от матурите и кандидатите трябва да положат съответните изпити. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“. За специалността „Книгоиздаване“ от тази година приемът е по избор – или с изпит по журналистика (писмен) и журналистика (устен), или с оценките от матурите по български език и литература; история и цивилизация; философски цикъл или чужд език.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания на Софийския университет може да бъде намерена на страницата на университета и в страницата във фейсбук „Кандидат-студенти 2018“ .