България е най-зле в ЕС по медийна грамотност

Uncategorized

България се намира на 30-о място по медийна грамотност в Европа, в една група със Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания. Няма друга държава от Европейския съюз, която да се е представила по-зле, показва тазгодишният Индекс на медийната грамотност на фондация „Отворено общество“.

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Резултатите показват, че страните от Северозападна Европа имат най-голям потенциал да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и високото доверие между хората в тези държави. На първите места традиционно се намират Финландия, Дания, Холандия, Швеция и Естония.

Балканските страни са най-уязвими към негативното влияние на фалшивите новини и феномена „постистина“ поради наличието на контролирани медии, недостатъци в образоването и ниската степен на доверие между хората.

Медийната свобода е много важен, но понякога пренебрегван фактор за справяне с постистината и фалшивите новини, като се има предвид, че хората все още вярват повече на традиционните медии, отколкото на социалните мрежи.

Образованието остава ключов фактор за справяне с феномена „постистина“ – както общото образователно равнище (напр. функционалната грамотност), така и целенасоченото обучение по медийна грамотност. Има висока степен на корелация между медийната свобода и качеството на образованието в европейски контекст; въпреки че на този етап не може да се установи причина и следствие, наблюдението, че тези два индикатора се влияят силно един от друг, е ключово.